-
โดย xxxxx2233
IP 1.46.17xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง เชื่อถือได้

โดย xxxxxoek
IP 182.232.6xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxlaw54@hotmail.com
IP 171.4.229.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกปุ๊บ รับปั๊บ จ่ายจริงแน่นอน

โดย xxxxx71026
IP 223.24.94xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ

โดย xxxxxsorn8931
IP 125.25.28xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน jtimlotto จ่ายจริง และแน่นอน ชัดเจน

โดย xxxxx33
IP 58.11.10.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx999999
IP 182.232.152.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน960บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยัน 1 เสียง

โดย xxxxxng
IP 171.96.190.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน jtimlotto จ่ายจริง

โดย xxxxxon1992
IP 223.24.158.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง โอนจริง

โดย xxxxx71929
IP 1.0.219.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริงค่ะ

โดย xxxxx565
IP 182.232.104xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ

โดย xxxxxsorn.khamcha2702@gmail.com
IP 49.228.167.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ

โดย xxxxxy2546
IP 77.182.76.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxle
IP 182.232.183xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxrfon@gmail.com
IP 49.230.98.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ​ ข้อมูล​บัญชี​ผิดเจ้าหน้าก็แก้ไขให้

โดย xxxxx626
IP 49.48.49xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจัา

โดย xxxxxwang@gmail.com
IP 49.228.166xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆ ครับ

โดย xxxxxg96
IP 88.206.221xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีว่าจ่ายจริง

โดย xxxxxha7227
IP 171.100.191xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตี​จ่ายจริง

โดย xxxxx079
IP 182.232.195xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตี

โดย xxxxxe944@gmail.com
IP 58.8.178.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 24900 เงินเข้าแล้วจ่ายจริงยืนยันอีก1 เสียง