-

ผลหวยลาว มาเล เวียดนาม หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ย้อนหลัง

วันที่ ลาว มาเล เวียดนาม สิงคโปร์4D ไทยเช้าคู่1 ไทยเช้าคู่2 ปิดเที่ยง ไทยบ่ายคู่1 ไทยบ่ายคู่2 ค้างก่อนปิดเย็น ปิดเย็น นิเคอิ(เช้า) นิเคอิ(บ่าย) จีน(เช้า) จีน(บ่าย) ฮั่งเส็ง(เช้า) ฮั่งเส็ง(บ่าย) ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ อินเดีย อิยิปต์ รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน ดาวโจนส์
23/03/2566 - - 5483,36 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 037,24 961,00 402,09 529,36 375,32 964,21 395,49 169,21 900,98 528,31 508,86 138,99 960,24 039,80 011,49
22/03/2566 xxxx,xx 2021,85 8798,37 0027,70 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 977,10 661,94 204,79 693,68 921,45 143,67 046,01 648,73 098,05 459,91 322,44 037,88 684,62 619,85 060,02
21/03/2566 - - 1664,33 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx ตลาดปิด ตลาดปิด 871,58 725,12 360,89 876,05 345,48 575,52 393,17 468,73 566,85 725,77 622,37 534,96 458,60
20/03/2566 0607,06 - 4192,77 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 634,45 567,12 945,40 713,92 958,01 071,88 997,99 223,34 976,52 895,95 381,69 148,53 385,45 338,18 -
19/03/2566 - 2732,28 6903,04 4433,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18/03/2566 - 6495,68 7570,44 5774,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 198,57
17/03/2566 0704,07 - 9389,86 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 370,09 379,18 783,13 805,35 987,96 859,68 296,84 157,31 328,74 990,06 ตลาดปิด 095,92 540,63 820,90 655,98
16/03/2566 - - 9581,72 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 439,09 061,87 662,81 770,73 559,28 391,96 112,47 926,06 554,38 484,94 418,26 503,55 003,58 710,84 457,83
15/03/2566 9307,93 8505,73 7724,58 1905,78 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 801,97 948,44 688,31 343,14 035,39 987,91 759,17 332,55 292,17 590,29 444,81 058,74 445,66 526,57 540,26
14/03/2566 - - 7879,11 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 264,32 204,92 209,93 657,45 566,31 796,01 042,07 677,24 975,62 019,66 225,25 132,32 711,48 283,36 914,50
13/03/2566 2114,21 - 7375,88 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 607,90 296,01 453,99 502,48 672,80 597,05 049,29 101,06 237,06 785,28 850,39 500,82 863,72 947,50 -
12/03/2566 - 0616,62 6695,85 0691,22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11/03/2566 - 2940,56 7076,11 7982,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 964,22
10/03/2566 2234,22 - 4420,47 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 158,57 397,18 391,08 254,45 484,90 992,82 620,46 395,40 743,08 513,15 ตลาดปิด 682,53 835,63 797,24 486,54
09/03/2566 - - 8205,88 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 456,37 315,96 758,71 999,30 714,89 574,51 066,54 135,58 451,35 628,81 431,69 535,02 998,94 321,34 840,06
08/03/2566 4594,45 8092,69 3787,61 7493,00 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 092,76 419,03 358,00 829,29 435,13 125,23 820,69 393,45 686,41 809,63 562,94 ตลาดปิด 992,44 187,34 646,98
07/03/2566 - - 5877,92 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 334,56 916,38 103,85 858,30 018,99 448,71 789,38 338,64 527,96 ตลาดปิด 256,33 137,32 948,31 953,05 144,47
06/03/2566 4594,45 - 9919,71 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 997,50 778,31 903,89 288,04 611,57 319,65 351,09 274,68 931,29 446,49 389,76 605,65 979,32 358,19 -
05/03/2566 - 4851,35 8118,26 8013,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04/03/2566 - 6247,17 6743,46 9614,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 097,40
03/03/2566 4268,42 - 7856,73 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 837,50 747,60 637,14 192,41 516,70 754,08 842,70 006,96 202,88 897,62 ตลาดปิด 940,74 711,07 839,75 357,73
02/03/2566 - - 7577,33 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 569,84 887,66 349,83 951,81 653,18 946,25 872,23 310,71 490,18 935,73 679,22 266,13 404,11 764,62 184,14
01/03/2566 3553,35 6543,25 6102,93 4585,12 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 691,35 653,97 395,15 432,52 195,01 971,77 849,70 ตลาดปิด 508,55 108,96 301,93 079,05 493,65 502,12 670,39
28/02/2566 - - 5827,77 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 140,44 556,60 680,85 380,85 562,11 594,57 ตลาดปิด 439,31 263,61 212,23 208,08 874,52 628,83 514,29 909,17
27/02/2566 6872,68 - 3758,34 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 537,11 396,52 024,21 195,50 091,13 351,53 ตลาดปิด 608,79 324,06 835,58 816,85 922,17 511,45 143,69 -
26/02/2566 - 2378,91 7360,40 2268,14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25/02/2566 - 4464,70 0415,23 2257,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 692,99
24/02/2566 6314,63 - 6979,30 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 878,46 348,16 977,53 745,85 348,87 004,31 379,62 087,57 230,37 393,87 ตลาดปิด 305,56 866,06 974,95 391,82
23/02/2566 - - 1964,69 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx ตลาดปิด ตลาดปิด 697,15 430,82 479,95 135,49 541,64 344,74 493,11 580,18 390,70 ตลาดปิด 772,91 569,80 509,50
22/02/2566 2624,26 6011,68 1357,28 6650,80 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 417,93 432,78 728,32 012,48 482,33 384,65 877,23 770,23 004,82 498,74 720,25 761,82 063,12 989,27 959,10
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข