-

ผลหวยลาว มาเล เวียดนาม หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ย้อนหลัง

วันที่ ลาว มาเล เวียดนาม สิงคโปร์4D ไทยเช้าคู่1 ไทยเช้าคู่2 ปิดเที่ยง ไทยบ่ายคู่1 ไทยบ่ายคู่2 ค้างก่อนปิดเย็น ปิดเย็น นิเคอิ(เช้า) นิเคอิ(บ่าย) จีน(เช้า) จีน(บ่าย) ฮั่งเส็ง(เช้า) ฮั่งเส็ง(บ่าย) ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ อินเดีย อิยิปต์ รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน ดาวโจนส์
17/08/2565 7476,74 2914,49 4182,78 6262,02 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 133,42 277,86 969,58 546,35 779,27 245,93 545,88 463,00 276,97 013,92 812,95 485,48 575,31 671,41 201,57
16/08/2565 - - 5904,52 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 176,02 891,87 765,43 011,89 364,78 052,34 057,22 663,28 379,03 221,43 317,54 133,83 606,91 012,51 244,39
15/08/2565 1259,12 - 9117,86 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 090,92 178,80 064,25 022,83 879,83 086,76 735,38 ตลาดปิด 682,45 ตลาดปิด 471,73 750,34 915,26 661,76 -
14/08/2565 - 1576,91 0213,91 9574,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13/08/2565 - 4656,96 0306,73 6206,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105,38
12/08/2565 0399,03 - 3970,56 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 999,66 698,65 490,13 939,64 693,50 562,19 897,12 091,75 927,69 278,18 ตลาดปิด 416,05 089,98 585,34 667,16
11/08/2565 - - 4082,63 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx ตลาดปิด ตลาดปิด 258,07 403,52 931,47 243,59 785,83 716,81 196,63 260,31 884,38 111,55 591,20 451,42 951,10
10/08/2565 2576,25 3282,03 2119,27 6844,23 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 707,89 933,63 230,79 351,58 883,61 084,60 902,26 935,63 633,35 729,78 546,42 666,60 711,96 093,96 441,13
09/08/2565 - - 0180,18 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 935,89 996,28 611,96 109,94 871,94 344,33 028,87 398,29 ตลาดปิด ตลาดปิด 888,83 006,50 815,78 497,72 254,07
08/08/2565 2808,28 - 6821,69 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 109,22 924,37 779,58 215,94 015,79 577,17 041,63 069,67 098,90 307,14 771,10 356,44 237,63 769,76 -
07/08/2565 - 0453,39 0395,04 9961,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06/08/2565 - 5433,77 4873,43 3784,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 347,65
05/08/2565 7543,75 - 9513,74 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 187,67 587,67 225,03 921,99 236,32 194,90 604,84 036,46 288,02 793,13 ตลาดปิด 012,51 974,32 393,75 682,68
04/08/2565 - - 7492,69 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 268,78 220,30 728,02 522,96 446,37 404,95 220,82 390,41 986,80 880,73 323,80 463,64 806,38 268,12 250,33
03/08/2565 1049,10 8263,78 7686,71 2362,26 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 097,24 190,17 902,00 226,76 955,34 709,88 702,79 049,36 206,91 053,17 943,41 927,81 568,57 756,36 617,23
02/08/2565 - - 6335,90 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 941,94 473,62 068,19 002,85 986,98 921,63 723,46 613,78 915,40 636,86 202,92 208,99 911,31 920,43 840,73
01/08/2565 9481,94 - 6555,59 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 327,63 335,71 291,99 387,95 111,40 584,33 169,38 991,29 ตลาดปิด 550,25 310,98 707,92 342,01 963,42 -
31/07/2565 - 1154,85 0267,43 8423,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30/07/2565 - 8473,98 6409,97 4987,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 513,50
29/07/2565 9239,92 - 2303,96 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 455,07 164,84 921,51 692,80 890,78 651,17 007,17 620,65 156,09 025,46 ตลาดปิด 999,83 343,18 405,94 963,04
28/07/2565 - - 6590,23 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 421,46 548,73 537,68 872,03 409,95 268,36 190,69 755,88 065,51 779,47 932,40 016,39 525,98 211,73 759,05
27/07/2565 3087,30 2617,51 9155,50 6715,31 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 289,68 575,54 497,59 969,87 046,42 004,84 159,81 067,44 514,02 632,83 792,50 155,90 823,95 638,45 154,50
26/07/2565 - - 0558,83 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 173,52 521,04 302,43 856,97 829,35 588,94 678,55 723,06 212,65 849,73 042,72 365,46 628,02 693,39 004,75
25/07/2565 0192,01 - 9502,42 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 072,94 925,41 730,72 159,43 469,45 294,20 633,03 517,90 047,87 622,01 770,58 019,31 630,93 032,36 -
24/07/2565 - 5112,96 2857,86 2536,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23/07/2565 - 9772,65 5361,93 9614,73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 929,61
22/07/2565 0245,02 - 4093,57 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 033,33 466,66 055,64 402,17 898,35 914,51 936,66 527,29 134,04 223,28 ตลาดปิด 688,69 637,86 368,04 690,06
21/07/2565 - - 7404,31 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 753,73 300,74 214,98 519,93 483,39 463,59 770,48 056,23 230,99 195,42 981,09 619,71 051,20 664,34 484,79
20/07/2565 1768,17 7564,94 5496,29 6258,71 xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 952,84 026,58 101,24 312,35 061,55 022,16 322,14 333,15 029,50 753,91 272,19 190,55 431,97 198,43 705,44
19/07/2565 - - 3393,80 - xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx 737,90 168,21 235,30 477,88 564,54 106,12 408,56 418,57 779,97 762,47 353,59 135,45 628,04 841,60 261,65
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข