-
โดย xxxxx55
IP 223.24.6xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx0823
IP 171.4.250xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx54593
IP 49.237.2xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxda
IP 49.237.43.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันต์ตีจ่ายจริง

โดย xxxxxmas
IP 182.232.177.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน

โดย xxxxxanangloy
IP 184.22.126xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxtra.p2530@gmail.com
IP 134.236.169.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง ไม่ถึง 2 นาที

โดย xxxxxemika@hotmail.com
IP 171.4.220.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 2800

โดย xxxxxwat
IP 171.5.218.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจิง

โดย xxxxx2526
IP 27.55.92.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริงจ้า

โดย xxxxxya
IP 223.24.154.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxaorn23
IP 223.204.227xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx66
IP 223.24.161xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxh27@icloud.com
IP 49.237.42xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxgsak
IP 1.46.31.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง

โดย xxxxx2540
IP 1.47.159xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxchayapuksit@gmail.com
IP 49.228.121.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง

โดย xxxxx333
IP 182.232.11xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxng2626@gmail.com
IP 119.42.79xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ แต่ใช้เวลานาน

โดย xxxxx19
IP 27.55.82.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล 1,920 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง

โดย xxxxx12
IP 49.237.35xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ขอบคุณมากคะ

โดย xxxxxiya2543
IP 1.47.9xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง

โดย xxxxx99999@gmail.com
IP 223.24.61.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงแน่นอนครับ

โดย xxxxx20351
IP 49.237.22xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง

โดย xxxxxanu
IP 223.206.248xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกลาวชุด เงินเข้าไม่เกิน 15นาทีหลังหวยออก , แจ้งถอน 2นาทีได้ตัง

โดย xxxxxhnam2538@gmail.com
IP 49.49.220.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงยืนยันอีกเสียง

โดย xxxxx99
IP 49.228.200.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxon009
IP 110.169.10.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง

โดย xxxxxrbelle13
IP 49.237.6.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก960บาทจ้า จ่ายจริง โอนไว

โดย xxxxx102540@gmail.com
IP 49.237.18xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง